Sprzedaż:

Kruszywa naturalne:
- piasek
- piasek płukany 0-2 mm
- kruszywo grube płukane (żwir ) 2-8 mm
- kruszywo grube płukane (żwir ) 8-16 mm
- żwir
- humus

Kruszywa drogowe

Usługi:

Wynajem maszyn budowlanych:
- roboty ziemne (wszelkiego rodzaju wykopy)
- niwelacja terenu
- wymiana gruntu
- rozbiórki i wyburzenia
- wykopy fundamentowe i kanalizacyjne

Transport ciężarowy
- wyrotki 4-osiowe

Posiadamy zezwolenie na odzysk odpadów obojętnych dla środowiska wykorzystywanych do likwidacji wyrobisk górniczych w procesie R 14 tj. gruz, formy odlewnicze, pyły, ziemia z wykopów i wymian gruntów, odpady z betonu, minerały itp.

Wykonanie:
strony www łódź, strony www łódzkie