Sprzedaż:

Kruszywa naturalne:
- piasek
- piasek płukany 0-2 mm
- kruszywo grube płukane (żwir ) 2-8 mm
- kruszywo grube płukane (żwir ) 8-16 mm
- żwir
- humus

Kruszywa drogowe

Usługi:

Wynajem maszyn budowlanych:
- roboty ziemne (wszelkiego rodzaju wykopy)
- niwelacja terenu
- wymiana gruntu
- rozbiórki i wyburzenia
- wykopy fundamentowe i kanalizacyjne

Transport ciężarowy
- wywrotki 4-osiowe
- ciągniki siodłowe z naczepami
- transport niskopodwoziowy

Posiadamy zezwolenie na odzysk odpadów obojętnych dla środowiska wykorzystywanych do likwidacji wyrobisk górniczych w procesie R 5 tj. gruz, ziemia z wykopów i wymian gruntów, odpady z betonu ( wpis rejestrowy BDO 000013297).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługi Sprzętowo-Transportowe Wydobywanie i Sprzedaż Kruszywa Naturalnego Marcin Paturaj, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer NIP 7712231751oraz numer Regon 590593678. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora i mogą być przekazane do podmiotów trzecich z uwagi na prawnie uzasadniony interes. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania danych, wnoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich.
Wykonanie: strony www łódź, strony www łódzkie